lüt-üryan

sif.
1. Lüt-anadangəlmə, lümlüt. Məcidin göldə suyu şappıldadaşappıldada qol-qanad çalması, sonra da lütüryan z. çay qırağında oynaması Xırdanı lap darıxdırdı. S. R.. Lüt-üryan olmaq – lüt-anadangəlmə olmaq, lümlüt olmaq. <Fatmanisə:> Lüt-üryan olub kişilərin qabağına çıxdı. M. İ..
2. məc. Yoxsul, kasıb. Lüt-üryan qalmaq – var-yoxu əlindən çıxmaq. Yəqin evini yarıblar, var-yox əlindən gedib. Yaxşı lütüryan qaldı küçələrdə. M. C..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • lüt-müt — sif. dan. 1. Tamamilə lüt, çılpaq, lüt üryan. 2. məc. top. Yoxsul, kasıb, səfil. Oxuyandan sonra bir qədər fikir edin. Ey mənim yolçu, dilənçi, lüt müt qardaşlarım! C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lüt — sif. 1. Paltarını tamam çıxarmış; çılpaq, üryan. Lüt uşaq. – O halda ay çıxdı buludlar dalından; Gördü çöldə durmuş bir kişi lüt z., üryan. A. S.. Zindanxanada dar ağacı quruldu. Zamanı lüt z. soyundurub dara çəkdilər. Ç.. Lüt olmaq – soyunmaq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üryan — sif. 1. Çılpaq, lüt. <Misir:> Əkin əkən, biçin biçən, ov ovlayan; Bədənləri büsbütün üryan; Yoxsul babaların yurdudur. O. S.. 2. Yarpağı tökülmüş, yarpaqsız, çılpaq (ağac, kol və s. haqqında). Sərvü sənubərin afəti xəzan; Soyub libasını… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üryan — ə. çılpaq, lüt …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çılpaq — sif. 1. Əynində heç bir paltar olmayan, bədəni heç bir şeylə örtülməmiş; paltar geyməmiş; soyunmuş, lüt üryan. Çılpaq uşaq. Çılpaq bədən. – Bu qızlar təqribən tamamilə çılpaq idi(lər), onların önə tutduqları bir parça bezdən başqa heç bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lümlüt — sif. Tamamilə lüt, soyunmuş, paltarsız, çılpaq, lüt üryan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ari — f. bəli, hə ə. 1) çılpaq, yalın, lüt üryan; 2) boş, dolu olmayan; 3) məhrum …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • çılpaqca — 1. sif. və zərf Çılpaq, lüt üryan. Çılpaqca uşaq. Çılpaqca oturmaq. 2. is. zool. Ağzının künclərində və başında bığı olan girdəbaşlı balıq növü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sərt — sif. 1. Bərk, möhkəm. Sərt daş. – Bu vaxt yaxında, sərt qayaların dalında insan gülüşləri, külüng və motor səsləri eşidildi. Z. Xəlil. 2. Şiddətli, kəskin (yumşaq, mülayim ziddi). Sərt iqlim. Sərt soyuq. Sərt şaxta. Sərt külək. – Əlimizi aparardı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çılpaqlanmaq — f. 1. Paltarlarını soyunmaq, çılpaq olmaq, lüt olmaq, üryan olmaq. Lakin Mehriban Zakirin yanında çılpaqlanıb suya girə bilərdimi? H. Seyidbəyli. 2. Bax çılpaqlaşmaq 2 ci mənada. Ağaclar lütlənir, meşələr çılpaqlanırdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.